خط چشم بر روي خط مژه ها در پشت چشم كشيده مي شود تا چشم شما را بزرگتر جلوه داده و در عين حال فرم و حالت نيز به آن مي دهد. مداد چشم در رنگ ها و فرم هاي مختلف مانند مداد يا پودر عرضه مي شوند. فرمهاي مايع تاثير مناسبي بر ظاهر و چشمان شما نخواهد داشت.

براي نشان دادن چشم به حالت طبيعي، همان خط باريك بالاي چشم كافي است و نيازي نيست زير چشم را نيز خط بكشيد .

آیا می دانستید جذابترین قسمت صورت یک خانم چشمان زیبا و گیراست؟ ممکن است همه خانم ها از داشتن این موهبت بر خودار نباشند اما می توانیم با چند ترفند ساده و مناسب می توانیم جذابتر باشیم:

درباره خط چشم باید بدانید:

۱  . خط پایین را تا نزدیک مجاری اشکی نکشید و از زیر مژه بکشید نه خیلی داخل چشمتان !

۲ . خط را تا بیرون تر از گوشه چشم ادامه دهید اگر تمیز این کار را انجام دهید

چشمانتان بسیار بزرگ و جذاب تر می شود.

۳ . از یک سایه روشن یا یک مداد سفید برای گوشه چشمتان و زیر ابروها استفاده کنید.

این کار باعث شادابی چشم ها و جذابیت آنها می شود.

۴ . ابروهای خود را تمیز نگه دارید ابروی تمیز چشم ها را درشتر و برجسته تر می کند.

ابروهایتان را شبیه به حالت چشمتان تمیز کنید نازک کردن ابروها دیگر مد نیست و نادرست است

ابروی طبیعی چشم ها را زیبا می کند.

۵  . از ریمل و قبل از آن از فرمژه استفاده کنید برای بهتر حالت گرفتن مژه ها.

فروشگاه پارسیس خرید
2:06 AM
سلام 👋 با ما در اینستاگرام...
seen