محصولات شان تن دوخت تولیدی ایرانی می باشد و پارچه محصول از کشور فرانسه می باشد

WhatsApp chat