سری محصولات لیفتیزیم با کمپلکس انحصاری CELL-JUNCTION که ترکیب بی نظیری از سه ماده فعال ( اسفنگو سرامید-عصاره زعفران-پپتید گیاهی) می باشد، باعث افزایش ساخت پرلکان و تقویت اتصالات بین سلولی در هر سه لایه پوست می شود.
پرلکان یک پروتئوگلیکان در محل اتصال درم و اپیدرم است و سبب تقویت و تنظیم اتصالات بین سلولی و در نهایت سفتی پوست می گردد. پرلکان فاکتور های رشد پوست را ذخیره و آن ها را به هنگام نیاز آزاد می کند، در نتیجه تضمین کننده سفتی و افزایش حجم پوستمی باشد.

افزایش ساخت پرلکان و تقویت اتصالات بین سلولی  سبب ایجاد لیفتینگ با اثر سه بعدی می شود.

WhatsApp chat