اسپری دوفاز حجم دهنده ROSAL براق کننده موهای رنگ شده

1280000 ریال 1120000 ریال

اسپری دوفاز

مدل حجم دهنده

محصول اسپانیا

حجم 400 میل

احیا کننده مو

نرم کننده قوی

براق کننده مو

حجم دهنده

محافظ قبل براشینگ

مناسب انواع مو

اسپری دوفاز حجم دهنده
اسپری دوفاز حجم دهنده ROSAL براق کننده موهای رنگ شده

1280000 ریال 1120000 ریال

WhatsApp chat