غلظت رنگ بسیار بالا

بافت نرم و لطیف

کاربردی آسان

دوامی طولانی

داراری برچسب اصل بودن کالا

شماره مجوز 1165173729725728