شامپو بعد از کراتین پرسونال 250 میل

3450000 ریال

شامپو

برند پرسونال

مدل بعد از کراتین

محصول اسپانیا

محافظ از رنگ مو

سالم نگه داشتن مو

کمک به بستن پولک مو

محافظت از کراتین وارد شده به مو

دارای برچسب اصل بودن کالا