بافت بسیار سبک، نرم و کرمی

دارای برچسب اصالت کالا

شماره مجوز 811286025188